VAHELÜLI// kureerivad TantsuRUUMi resident-kunstnikud Hanna Junti, Sofia Kruusamägi, Laura Kvelstein ja Greta Liht

15Jan2022
16Jan2022

 

VAHELÜLI 2022 on TantsuRUUMis toimuv kahepäevane loominguline sündmus, mis kutsub kunstnikke kohtuma võrdsetel alustel, loomaks üheskoos pinnas päevakajaliseks dialoogiks, ideede vahetamiseks ning tantsukunsti arenguks.

VAHELÜLI eesmärgiks on kokkutulemine, koosmõtlemine ja koostegemine, mis põhineb igaühe erilisel kohalolul ja panusel.
2022. aasta VAHELÜLI kureerivad TantsuRUUMi resident-kunstnikud Hanna Junti, Sofia Kruusamägi, Laura Kvelstein ja Greta Liht.

Seekordse VAHELÜLI fookuses on:

◦ tehnika / tehnoloogia / keha


T a n t s u t e h n i k a kui maailma kirjeldamise viis. Missugust maailma kirjeldab fondue? Missugust hüplev polka? Missugune tantsutehnika või liikumise viis kirjeldab maailma 0 ja 1 kaudu? Millised sarnasused on kehal ja tehnoloogial? Kultuurisemiootika vaatepunktist võib mõelda, et inimesest sai küborg siis, kui ta õppis toitu termiliselt töötlema.

Kavas on:
◦ kehatehnika
◦ identiteeditehnika
◦ loometehnika
◦ dramaturgiline tehnika
◦ mõttetehnika


Kahepäevasel koosolemisel kõditame närve diskuteerides järgnevate küsimuste üle:
◦ Mida me tantsime?
◦ Mida me õpetame?
◦ Milliseid tehnikaid (nii n-ö autoritehnikate kui meetodi mõttes) me kasutame ja miks?
◦ Millest koosneb tänapäeval tantsutehnika ja miks?
◦ Kas need küsimused on relevantsed? Miks (mitte)?

Tehnilisi uurimusi jagavad:
» Lidia Pryz
» Martina Georgina
» Katalin Trencsényi
» Kert Viiart
» Oksana Tralla
» Joanna Kalm
» Marie Pullerits
» jt.

Oodatud on igal tasemel kunsti- ja liikumishuvilised.
Osalus on p r i i.

 

 

There are 48 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad