ENG
Dear young Ukrainian dance lovers!

Estonian Dance Agency (Eesti Tantsuagentuur) dance school is a private hobby school located in the center of Tallinn. It offers dance education for children and youth of different ages in a wide range of dance styles: ballet, contemporary dance, acrobatics, contemporary jazz, street dance, general physical training, floor technique etc. We have four age groups: pre-level (4-6 y), beginner level (7-11 y), basic level (12-14 y), dancer training (15-18 y). 

The teachers and choreographers who work with the students are inspiring qualified fans of their profession. 

In spring 2022 it is possible to participate in the following classes:

Beginner level (7-11 y)
Tuesday 15:30-16:25 general physical training
Thursday 15:30-16:25 acrobatics
Basic level (12-14 y)
Tuesday 17:30-18:25 contemporary dance
Thursday 16:30-17:25 acrobatics
Thursday 17:30-18:25 contemporary jazz
Thursday 16:30-17:25 ballet
Thursday 17:30-18:25 ballet
Dancer training (15-18 y)
Monday 17:30-18:25 ballet
Tuesday 18:30-19:25 street dance
Wednesday 17:30-18:25 contemporary dance (advanced)
Thursday 18:30-19:25 floor technique

It is possible to join the whole program in autumn 2022. For Ukrainian participants the classes are free of charge. We will soon also provide information about summer dance camp opportunities.

Get in touch: kool@tantsuagentuur.ee; +372 56627254 (school manager Lii Ainsalu) 

Come visit us: we are located in the city center at Hobujaama 12, II floor – Estonian Dance Agency/ Eesti Tantsuagentuur
Our homepage: www.tantsuagentuur.ee

EDA Dance School/ ETA Tantsukool is more than a dance school – it is part of the Estonian Dance Agency dance center, where art and education merge and beginners and professionals meet daily. It´s a great company to join!


Dear Ukrainian dance lovers – you are welcome to DanceSPACE/TantsuRUUM at Estonian Dance Agency

Dance professionals and amateur movers from Ukraine are welcome to join the DanceSPACE/TantsuRUUM movementSEASON/liikumisSESOON: regular dance trainings for professionals and amateurs every
Monday   19:30-21:00
Thursday 10:00-11:30

Dance and other arts professionals are welcome to join different workshops. Coming: 

Workshop: Dance&Draw (eng/est) 25.03/ 26.03 at 19–21 and 29.03/ 30.03 at 10–12

Workshop: The Space of Variations/Variantide ruum (rus/est) 12.02/ 19.03/ 09.04/ 14.05 at 16.00-18.00

Workshop: ECOSOMATIC PRACTICES FOR LIVING AND DYING ON A DAMAGED EARTH/Ökosomaatilised praktikad kahjustatud planeedil elamiseks ja suremiseks (eng) 2.04/ 3.04 at 10–17 

Participation is free of charge for Ukrainan war refugees. 

Get in touch: tantsuruum@tantsuagentuur.ee; tel. +372 56224717 (Jane Miller-Pärnamägi); tel. +372 53462023 (Joanna Kalm)

General information: https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
https://www.facebook.com/TantsuRUUM

https://www.instagram.com/tantsuruum/

RUS
Дорогие украинские дети и молодежь и все, кто любит танцы!

Наша школа предлагает танцевальные уроки для разных возрастов. У нас разработана многообразная программа для преподавания балета, современного танца, акробатики, джаза, уличных танцев, а также других техник и направлений. Учебный процесс рассчитан для разных возрастов: 

 • дошкольники (возраст от 4 до 6 лет)
 • начинающие (возраст от 7 до 11 лет)
 • основной курс (возраст от 12 до 14 лет)
 • курс танцора (возраст от 15 до 18 лет) 

Наши преподаватели – это дипломированные хореографы и люди, которые знают и любят свое дело.  

Начинающие (7-11 лет)
Вторник 15:30-16:25 танцевальный урок
Четверг 15:30-16:25 акробатика
основной курс (12-14 лет)
Вторник 17:30-18:25 современный танец
Четверг 16:30-17:25 акробатика
Четверг 17:30-18:25 современный джаз 
Четверг 16:30-17:25 балет
Четверг 17:30-18:25 балет
Курс танцора (15-18 лет)        
Понедельник 17:30-18:25 балет
Вторник 18:30-19:25 уличные танцы (хип-хоп)
Среда 17:30-18:25 современные танцы (уровень продолжающие)
Четверг 18:30-19:25 партер (современный танец)

Можно также присоединиться к полной программе обучения с осени 2022 года. Для детей и молодежи Украины занятия бесплатные. Мы также предлагаем летние танцевальные лагеря, информация о которых будет опубликована в ближайшее время.

Контакты: kool@tantsuagentuur.ee; +372 56627254 (директор школы Лии Айнсалу (Lii Ainsalu)
Мы находимся  в центре города: Hobujaama 12, 2 этаж – Эстонское танцевальное агентство

Дорогие украинцы, любящие искусство танца, добро пожаловать в на мастер-классы Эстонского Танцевального Агентства.

Украинские профессионалы и любители танцев приглашаются на DanceSPACE movementSEASON (мастер-классы и тренинги)

Понедельник 19:30-21:00

Четверг 10:00-11:30

Предстоящие мастер-классы для профессионалов. 

Workshop: Dance & Draw (англ./эст.) 25.03 / 26.03 с 19–21 и 29.03 / 30.03 с 10–12

Workshop: Variants Room (rus/est) 12.02 / 19.03 / 09.04 / 14.05 с 16.00 до 18.00

Семинар: Практика для психосоматики о том, как жить на загрязненной планете (на английском языке) 2.04 / 3.04 с 10:00 до 17:00

Участие бесплатное для всех украинцев.

Контакты: tantsuruum@tantsuagentuur.ee; тел. +372 56224717 (Яне Миллер-Пярнамяги (Jane Miller-Pärnamägi ) ); тел. +372 53462023 (Джоанна Калм (Joanna Kalm))

Общая информация:  https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/

https://www.facebook.com/TantsuRUUM

https://www.instagram.com/tantsuruum/

EST

Head Ukraina lapsed ja noored, kellele meeldib tantsida!

Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool on Tallinna kesklinnas asuv erahuvikool, mis pakub tantsuga tegelemise võimalust erinevas vanuses lastele ja noortele. Tantsukooli iseloomustab mitmekülgne õppeprogramm paljude erinevate tantsustiilidega: ballett, kaasaegne tants, akrobaatika, kaasaegne jazz, tänavatants, tantsuline treening, põrandatehnika jpm. Õppetegevus toimub neljas vanuseastmes: eelaste (4-6 a), algaste (7-11 a), põhiaste (12-14 a), tantsijakoolitus (15-18 a). 

Tantsutunde viivad läbi inspireerivad ja oma eriala armastavad tantsuõpetajad ja koreograafid, kes on vastava haridusega professionaalid. 

Sellel kevadel saab tulla tutvuma ja osalema järgnevatesse tantsutundidesse:

Algaste (7-11 a)
Teisipäev 15:30-16:25 tantsuline treening
Neljapäev 15:30-16:25 akrobaatika
Põhiaste (12-14 a)
Teisipäev 17:30-18:25 kaasaegne tants
Neljapäev 16:30-17:25 akrobaatika
Neljapäev 17:30-18:25 kaasaegne jazz
Neljapäev 16:30-17:25 ballett
Neljapäev 17:30-18:25 ballett
Tantsijakoolitus (15-18 a)
Esmaspäev 17:30-18:25 ballett
Teisipäev 18:30-19:25 tänavatants
Kolmapäev 17:30-18:25 kaasaegne tants (edasijõudnud)
Neljapäev 18:30-19:25 põrandatehnika

Soovi korral võimalus liituda kogu õppeprogrammiga sügisel 2022. Tunnid on Ukraina lastele ja noortele tasuta. Pakume suveks ka tantsulaagri võimalusi, mille info avaldame peagi.
Võta ühendust: kool@tantsuagentuur.ee; +372 56627254 (kooli juhataja Lii Ainsalu);
Tule kohale: asume kesklinnas; Hobujaama 12, II korrus – Eesti Tantsuagentuur
Meie koduleht: www.tantsuagentuur.ee.

ETA Tantsukool on rohkem kui tantsukool – see on osa Eesti Tantsuagentuuri tantsukeskusest, kus kohtuvad kunst ja haridus ning kus igapäevaselt tegutsevad nii  tantsuprofessionaalid kui alles alustavad tantsuhuvilised. 


Head Ukraina inimesed, kes te armastate tantsukunsti- olete oodatud TantsuRUUMi Eesti Tantsuagentuuris.

Tantsuprofessionaalid ja liikumisharrastajad Ukrainast on oodatud TantsuRUUMi liikumisSESOONi: regulaarsed tantsutreeningud tantsuprofessionaalidele ja harrastajatele igal
Esmaspäeval 19:30-21:00
Neljapäeval 10:00-11:30

Tantsu ja muude kunstialade professionaalidele erinevatesse töötubadesse. Tulemas on: 

Töötuba: Dance&Draw (eng/est) 25.03/ 26.03 kell 19–21 ja 29.03/ 30.03 kell 10–12

Töötuba: Variantide ruum (rus/est) 12.02/ 19.03/ 09.04/ 14.05 kell 16.00-18.00

Töötuba: Ökosomaatilised praktikad kahjustatud planeedil elamiseks ja suremiseks (eng) 2.04/ 3.04 kell 10–17 

Osalemine kõigile Ukraina sõjapõgenikele tasuta. 
Võta ühendust: tantsuruum@tantsuagentuur.ee; tel. +372 56224717 (Jane Miller-Pärnamägi); tel. +372 53462023 (Joanna Kalm)

Üldine info: https://tantsuagentuur.ee/tantsuruum/
https://www.facebook.com/TantsuRUUM

https://www.instagram.com/tantsuruum/

Head ETA töötajad, õpetajad, lapsevanemad, õpilased vanuses 12+, tantsukunstnikud, teatrikülastajad, ruumide rentnikud ja kõik teised, kes viibivad Eesti Tantsuagentuuri ruumides!

Püüame kõik ühiselt panustada ja vastutustundlikult käituda, et ühiskond saaks jääda avatuks ning saaksime jätkata turvaliselt oma igapäeva- ja tantsuelu.
Teeme selleks enda poolt kõik võimaliku ja palume ka kõigil Teil järgida Eesti Vabariigi Valitsuse COVID-19 leviku pidurdamiseks seatud piiranguid.

Palume kõigil vanuse 12+ kanda ETA ruumides maski.

Alates 15. märtsist 2022 Eestis COVID tõendit enam ei kontrollita.

Haigustunnuste ilmnemisel palume jääda koju ja lükata oma tegevus tervise taastumiseni edasi! Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse ei ole lubatud tulla kui Sul on haigusnähud.

Lisainfo: 

Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis esietendub neljapäeval, 3.märtsil koreograaf Liisa Laine tantsulavastus “Ruum ruumis”. 

Liisa Laine tantsulavastus “Ruum ruumis” muudab ruumi – meie sees, meie ümber, meie vahel. Otsib viise, kuidas mängida geomeetriaga meie kehas ja liikumises, austada piire ja astuda üle piiri, murda end läbi valguse ja püsida nähtaval. Avastab, millisel viisil saab muuta ruumi ruumiliseks ja kuidas end sinna paigutada. Alustab tühjusest, et täita see. Millega? 

“Liikumine läbi tantsu ja koreograafia on nagu kehaga luuletuste loomine,” ütleb lavastuse kohta koreograaf Liisa Laine. “Sinna saab poetada oma tunded, mõtted, emotsioonid jne. Hindan mitmekülgset ja avatud liikumist, lisaks pean oluliseks tugevat tantsutehnikat, mis on omavahel põimitud loovusega. Tantsukunst on üheaegselt väliselt visuaalne kui sisemiselt tunnetuslik.” 

Liisa Laines on peidus mitu rolli korraga. Ta on igapäevaselt tantsuõpetaja ETA Tantsukoolis, Stuudio dotEs ja Tantsuansamblis Tuisuline. Teisalt ka koreograaf ja lavastaja, luues kaasaegseid tantsulavastusi ja tehes koostööd mitmete kompaniidega, meelelahutuse vallas ka näiteks revüüteatriga Starlight Cabaret. 

Tantsijana astuvad lavale Gertrud Kuusmaa, Indrek Kornel, Kaisa Kattai, Karoline Suhhov, Kätlin Raja ja Pääsu-Liis Kens.

“Ruum ruumis” etendub Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis 3., 4. ja 6.märtsil ning ERMi teatrisaalis 18.märtsil. Sügisel sõidab lavastus TantsuMENÜÜ raames tuurile rahva- ja kultuurimajadesse üle Eesti. 

Pileteid etendustele saab osta SIIT

🌫️ kuraator Henri Hütt
🌫️  Veiko Õunpuu / Film ja rütm – seosed filmi ja koreograafia vahel
 
TantsuRUUMi 2021/22 hooaja uurimuslike kohtumiste seeria seab fookusesse koreograafia teistel kunstiväljadel, seda analüüsides, kaardistades ning ümber defineerides. Millised võivad olla teistest loomevaldkondadest leitavad koreograafilised meetodid ja võtted?
Milline on ning saab olla koreograafia roll loomisprotsessis?
Koreograafia ning tantsu eristus liigub järjest selgemas suunas. Koreograafia kui teadmine, koreograafia kui vahendite valimine, koreograafia kui aeg-ruumi
organiseerimine, komponeerimine ja palju muud tabamatut.
Koreograafia kui sfäär, mille pidev liikumine ei lase küsimustel kaduda.
Kord kuus aset leidvad kohtumised võimaldavad koreograafia käsitluse-alaseid mõttevahetusi erinevate kultuurivaldkondade esindajatega. Igal kohtumisel toimub loeng-ettekanne, millele järgneb mõttevahetus ning diskussioon.
Sessioonid hõlmavad loov-praktilisi katsetusi ning kohtumisaja sisse jääb ka
lõunapaus.
Osalejate grupp on avatud ning jooksvalt on oodatud ka uued huvilised. Osalejad ei pea olema ainult tantsukunsti või koreograafia taustaga. Väga oodatud on ka teiste erialade esindajad, praktiseerijad, huvilised ning mõtestajad.
Kokku toimub viis laupäevast kohtumist kuni 2022. a. maikuuni.
 
TULEKUL 2022. a.:
🌫️ 19. märtsil kell 11-15 ~ Veiko Õunpuu / Film ja rütm – seosed filmi ja koreograafia vahel
🌫️ 23. aprillil kell 11-15 ~ Alissa Šnaider ja Maike Lond / Dramaturgia kui iseseisev ja autonoomne kunstivorm
 
2021/22 hooajal toimunud kohtumised:
🌫️  L 22. jaanuar kell 11-15 / Hanna Junti / Koreograafia sõnateatri kontekstis
🌫️  L 16. oktoober kell 11-15 / Urmas Lüüs / Vaikiv koreograafia ja tarbekunsti lähenemised
🌫️  L 20. november kell 11-15 / Jüri Nael / Psühhofüüsiline koreograafia
 
2020/21 hooajal toimunud kohtumised:
🌫️ 17. oktoober ~ lektor Siret Campbell
🌫️ 21. november ~ lektor Taavi Kerikmäe
🌫️ 13. märts ~ lektor Mihkel Ilus
🌫️ 17. aprill ~ lektor Marion Jõepera
🌫️ 8. mai ~ lektor Merike Estna
___________________________________________________________________
🌫️ O s a l e m i s e k s :
10 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
15 eur – täishind
Kohtumiste seeria hind kogu hooaja eest (kokku 5 kohtumist) :
35 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
50 eur – täishind
 
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
___________________________________________________________________
M i s on T a n t s u R U U M ?
TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele regulaarseks liikumiseks ning liikumise mõtestamiseks. TantsuRUUMi tegevustik sünnib koostöös kohalike ja välismaiste tantsukunstnikega. Tulemiteks on regulaarsed hommikused tunnid (liikumisSESOON), töötoad, uurimuslikud kogunemised, kontaktjämmid ja residentuurid.
TantsuRUUM on avatud kõigile, kes soovivad panustada oma kohaloluga programmi koostamisse ja arendamisse.
Me liigume lähtuvalt märksõnadest:
arenduskeskus – ühine ruum – avatus – kokkupuutepunkt – võrgustik – koostöö – jagatud vastutus – protsess – areng – jätkusuutlikkus – järjepidevus – enesetäiendus.
Korraldus ja teostus: Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti tantsukunstnikega
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)
Toetus: Eesti Kultuurkapital
 

Alates käesolevast aastast saavad tuludeklaratsiooni esitajad olla toetajaks lastele ja noortele, kelle unistused on seotud tantsuõppega!


Kõigil elektroonilise tuludeklaratsiooni esitajatel on võimalus oma tagastatava tulumaksu osa annetada SA Eesti Tantsuagentuurile. Soovime luua toetusfondi, et pakkuda stipendiumeid lastele ja noortele, kel raskusi õppemaksu tasumisega. 2022/23 õppeaasta sügisel saame kõikide heade toetajate kaasabil teha kingituse andekatele ja noortele tantsijatele, kellel muidu jääks tantsutee majanduslikel põhjustel poolikuks või alustamata.


Eesti Tantsuagentuuri Tantsukoolis saavad lapsed ja noored:
1) balleti, kaasaegse tantsu või rahvatantsu õpetust alustavates lasterühmades;
2) mitmekülgset eri stiilidel põhinevat tantsutehnikat, koosloomeprotsesse ning analüüsi toetavaid praktikaid ETA Tantsukooli tantsuõppes kooliealistele lastele ja noortele;
3) Eesti rahvatantsu ja -kultuuri põhitõdede õpetust, tantsida omanäolist autoriloomingut ja toredaid esinemisvõimalusi tantsuansamblis Lee;
4) järjepidevat tantsijatreeningut, osalust professionaalsetes lavastus- ja etendamisprogrammides ETA Kompaniis.


ETA Tantsukool ja tantsuansambel Lee pakuvad igal õppeaastal ca 300-400 lapsele ja noorele süsteemset ja kvaliteetset tantsuõpet. Tantsuõpe Eesti Tantsuagentuuris on täis harivaid ja meeldejäävaid elamusi, mis pakuvad parimaid arenguvõimalusi tantsuhuvilistele lastele ja noortele.
Toetame õpilaste huvi õppida tantsukunsti võimalikult mitmekülgselt ja sütitavalt. Tunnid pole pelgalt treening, vaid koos parimate õpetajatega saab iga õpilane tuge, et käia läbi kõige parem ja toetavam tantsuhariduslik teekond läbi mitme õppeperioodi.
Oluliseks lisandväärtuseks ETA Tantsukoolis ja Lees õppimisele on õpilasi kaasavad traditsioonilised sündmused ja mitmed põnevad eriprojektid, mis pakuvad kustumatuid mälestusi ja tugevdavad ühtset kogukonnatunnet.


Aitäh, et toetad laste ja noorte arengut ning unistusi tantsu teekonnal!
Hea on ka teada, et praeguse summa annetamisest on omakorda kasu järgmisel aasta tulude deklareerimisel. Nimelt läheb annetatud summa arvesse tuleva aasta maksusoodustuste arvestamisel.

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 2. maini

Enda ruum → mina selles ruumis → meie ruumis → teie vaatamas meid ruumis

Liisa Laine tantsulavastus “Ruum ruumis” muudab ruumi – meie sees, meie ümber, meie vahel. Otsib viise, kuidas mängida geomeetriaga meie kehas ja liikumises, austada piire ja astuda üle piiri, murda end läbi valguse ja püsida nähtaval. Avastab, millisel viisil saab muuta ruumi ruumiliseks ja kuidas end sinna paigutada.
Alustab tühjusest, et täita see. Millega?

Koreograaf ja lavastaja: Liisa Laine

Tantsijad: Gertrud Kuusmaa, Indrek Kornel, Kaisa Kattai, Karoline Suhhov, Kätlin Raja, Pääsu-Liis Kens

Heli- ja kostüümikunstnik: Liisa Laine

Valgustehniline teostus: Mihkel Viinalass

Laserid: Erki Kukk

Tehniline teostus: JK Üritustehnika

Õmbleja: Kaidi Laine

Produktsioon: Eesti Tantsuagentuur

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus, Pakenditööstus

Etendused Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis (Hobujaama 12, Tallinn):
3. märtsil 2022 kell 19:00 (ESIETENDUS)
4. märtsil kell 19:00
6. märtsil kell 17:00

18. märtsil kell 19:00 Eesti Rahva Muuseumis Tartus

Piletid: https://fienta.com/et/s/tantsulavastus-ruum-ruumis
Täispilet 14 EUR.
Õpilased/Üliõpilased/Õpetajad/Pensionärid 10 EUR.
Grupisoodustus alates 6. inimesest 8 EUR.

Lavastuses kasutatud helilooming:

 • Recondite – Levo
 • Jamie xx – Idontknow
 • Maarja Nuut – Muutuja
 • Michel Banabila – Dragonfly
 • CoH – No Monsters No Rock (Part I – Mezzo Fort Passionoto)
 • Drums of Drakkar vikings and medieval music
 • Iron Queen – Celtic Battle music
 • Danheim – Berserkir
 • Myrkr
 • Vivaldi, The  Four Seasons, recomposed by Max Richter – Spring 0 ja Spring 1

Järgime Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud korda avalike teatrietenduste korraldamisel.

TantsuMENÜÜ tantsuetenduste eesmärgiks on tuua kaasaegne tants uue publikuni väljaspool harjumuspäraseid tantsulavasid.
Lisainfo: https://tantsuagentuur.ee/tantsulavastused/#tantsumenuu

Liisa Laines on peidus mitu rolli korraga. Ta on igapäevaselt tantsuõpetaja Eesti Tantsuagentuuris, Stuudio dotEs ja Tantsuansamblis Tuisuline. Teisalt ka koreograaf ja lavastaja luues kaasaegseid tantsuetendusi ning tehes koostööd mitmete kompaniide ja meelelahutuslike organisatsioonidega (Utopia Entertainment, Revüüteater Starlight Cabaret jm). Tantsijana paneb ta ennast proovile jagades lavaruumi erinevate artistidega. Hetkel on Liisal käsil mitu suurt protsessi – näiteks lööb kaasa XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilises meeskonnas olles neidudeliigi 1. assistent. Liisa Laine mitmekülgsus võimaldab tal hoida oma tantsuelu põneva ja väljakustuvana.
“Liikumine läbi tantsu ja koreograafia on nagu kehaga luuletuste loomine. Sinna saab poetada oma tunded, mõtted, emotsioonid jne. Hindan mitmekülgset ja avatud liikumist, lisaks pean oluliseks tugevat tantsutehnikat, mis on omavahel põimitud loovusega. Tantsukunst on üheaegselt väliselt visuaalne kui sisemiselt tunnetuslik.” – Liisa Laine

Seoses kehtivate piirangutega palume kõigil külalistel vanuses 18 + olla valmis esitama COVID tervisetõend. Tõendilt peab nähtuma, et oled COVID-19 vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud viimase 6 kuu jooksul. Teatri ruumides kanname maski.

Korraldajal on õigus küsida koos tervisetõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.

Täname kõiki sõpru, kolleege, lapsevanemaid, toetajaid ja koostööpartnereid meeldejääva aasta eest ning soovime teile ilusaid pühi ja mõnusat aastavahetust!

ETA Tantsukool on jõulupuhkusel. Kohtume tundides taas uuel aastal 10. jaanuaril!

Antud töötoa ja etenduse raames on võimalik kogejana ning vaatlejana saada osa eelmise hooaja residendi Tatjana Romanova liikumisuurimusest, mille lähtepunk on vaikus.
 
☁️VAIKUSE PRAKTIKA IMMERSIIVNE JA PERFORMATIIVNE JAGAMINE
Läbiviija: Tatjana Romanova
13.11 kell 17:30-20:00 TantsuRUUMis
 
⚪ Võtmesõnad: kogemuslik, uurimuslik, kuulamine, teraapiline, sisemine keha, meditatsioon, liikumine, vastutus, teadlikkus, improvisatsioon, identiteet, vaikus, impulss, tervik, vaatlemine, taju, kunstnik, loov, protsess, kokkuvõte, jagamine, etendus, vaatlemine, päevik, kohtumine kunstnikuga, residentuuri kokkuvõte.
 
⚪ Alustame immersiivsest osast, mis tähendab, et sa saad olla täielikult kaasatud vaikuse praktikasse ning praktika jälgimine kõrvalt on välistatud.
Juhendan sind nii, et saaksid tegeleda iseendaga ja oma kehaga. Loon tähelepanu ja fookust, et toetada sind ja koos uurida enda liikumist ja olekut, tajuda oma isiklikku vaikust. Mina olen omas kehas, mina hoolin oma kehast, mina elan oma kehaga, mina liigun oma kehas. Mis on vaikus? Milline see on? Kuidas see mõjub ja mida see kaasa loob?
 
⚪ Jätkame performatiivse osaga, kus vaikuse praktikat saab kõrvalt vaadelda.
Tatjana Romanova VAIKUSSE VAADATES
Laval improvisatsiooniline kohalolu ja praktika liikumises. Kokkuvõte kogetud residentuuris (2020/21 hooaeg) läbiviidud praktika jagamistest nüüd teises formaadis ehk suuremale grupile.
Keha. Ruum. Vaikus.
Liikumise vaikus ja vaikus liikumises, meeleolu vaikus, kohalolu vaikus, olemise vaikus. Vaikuse tants. Vaikuse maitse ja nauding vaikusest. Viibin vaikuses, liigun ja vaatlen, mida see loob, mida see kaasa loob. Vaikus kui liikumise potentsiaal, omaette filosoofia ja minu kui kunstniku tööriist.
Pühendan end. Vaikus on pigem idee, kontseptsioon, tunne ja ettekujutus. Vaikus, mida ma saan on isiklik kogemus. Liigutades ennast, liigutan ma oma meelt. See keemia muudab mind. Puhastan ennast ja õpin taas kuulata, kuulda ja kuuluda. See on rõõm ennast maailmast välja lülitada. Vaikus algab taju taga. See ei ole kunagi sama, see ei ole kunagi vana, see on iga kord uus. Seal on tundeid, intelligentsust ja mälu. Vaikus, mida mina tajun on teistsugune. Igaühel on oma. Oleme.
_____________________________________________________________
O s a l e m i s e k s :
10 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
12 eur – täishind
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
_____________________________________________________________
 
/ ENG /
 
☁️IMMERSIVE AND PERFORMATIVE SHARING OF SILENT PRACTICE
Facilitator: Tatjana Romanova
13/11 at 5:30pm-8pm at TantsuRUUM
*language no problem!
 
⚪ Keywords: experiential, study, listening, therapeutic, inner body, meditation, movement, responsibility, awareness, improvisation, identity, silence, impulse, whole, observation, perception, artist, creative, process, summary, sharing, performance, observation, diary , meeting with the artist, residency summary.
 
⚪Let’s start with the immersive part, which means that you can be fully involved in the practice of silence.
I will instruct you so that you can deal with yourself and your body. I bring attention and focus to support you and together we explore your own movement and state, perceive your personal silence. I am in my body, I care about my body, I live with my body, I move in my body. What is silence? What is it like? How does it work and what does it create?
 
⚪We continue with the performative part, where the practice of silence must be viewed from the sidelines.
Tatjana Romanova “LOOKING INTO SILENCE”
An improvisational presence on the stage in the practice movement. A summary of the experiences of the residency (2020-21 season)conducted now in another format, i.e to a larger group.
Body. Room. Silence.
Silence of movement and silence in movement, silence of mood, silence of presence, silence of being. A dance of silence. The taste of silence and the pleasure of silence. I am in silence, moving and watching what it make, what it creates. Silence as a potential of movement, a philosophy in itself and a tool for me as an artist.
I dedicate myself. Silence is rather an idea, a concept, a feeling and an imagination. The silence I get is a personal experience. By moving myself, I move my mind. This chemistry changes me. I cleanse myself and learn to listen, hear and belong again. It is a pleasure to shut yourself out of the world. Silence begins behind perception. It’s never the same, it’s never old, it’s new every time. There are feelings, intelligence and memory. The silence I perceive is different. Everyone has their own. We are.
_____________________________________________________________
P a r t i c i p a t i o n :
10 eur – discounted price (students, dance union members)
12 eur – full price
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee


Loovad ja professionaalsed õpetajad, järjepidev süsteemne ja kaasaegne õppeprogramm, koostöö tantsuprofessionaalidega loomelaborites ning esinemisprogrammides, ühised loomingulised sündmused ja etendusõhtud ning mitmed avarat maailmavaadet toetavad arenguvõimalused – kõik see väärib sinu aega, pingutust ja eneseületust, kui sind huvitab mitmekülgne TANTS – pakume rikkalikku ja aktiivsust toetavat õppeplaani erinevate tantsustiilidega, rohkelt võimalusi ja valikuid loominguga tegelemiseks ning kaasaegset lähenemist tantsumaailma avastamisel. 


OOTAME KÕIKI TANTSUHUVILISI NOORI VASTUVÕTUKATSETELE ETA TANTSUKOOLI!

Noori tantsijaid vanuses 10-14 ootame põhiastme tantsijaprogrammi ning 15-18 aastaseid tantsijakoolitusse!

Vastuvõtukatsed toimuvad 

24. august kell 17:00-19:00 põhiastmele, vanus 10-14 aastat balleti- ja kaasaegse tantsu suunale

25. august 17:00-19:00 tantsijakoolituse õppesse,  vanus 15+ aastat

Tule kohale 15-20. min. varem, võta kaasa treeningriided ja tantsutossud/tennised (kindlasti sisejalanõud), veepudel ja 5€ sularaha registreerimise tasu.

Tantsukooli katsetele registreerimine toimub läbi kodulehe. Info ja vastuvõtuankeedi leiate siit!

Rõõmsa kohtumiseni ETA Tantsukoolis!