pohiaste7
pohiaste5
pohiaste6
pohiaste1

PÕHIASTMES ON FOOKUSES: TANTS KUI ENESEVÄLJENDUS!

 

Vanus: 11-15 a. noored

Valik: balleti ja kaasaegse tantsu suund
Kestus: 4 õppeaastat
Õppemaht: I-II kursus 4x 60 min. nädalas; III- V kursus 5x 60 min. nädalas

Põhiõppeained: ballett, kaasaegne tants, tantsuline treening
Lisaained: näitlejameisterlikkus, tänavatants, tantsuanalüüs, improvisatsioon
balletiõpetajad: Tuuli Peremees, Dagmar Rang-Saal, Kaja Kreitzberg, Xenia Rudakova
kaasaegse tantsu õpetaja: Helena Pihel

tantsulise treeningu õpetajad: Julia Koneva, Liisa Laine
kehakooli õpetaja: Heili Parras

tänavatants: Aleksandr Žemžurov

Õppetegevuse üldeesmärgid:

-          aktiivse ja püsiva suhte loomine tantsukunsti valdkonnaga;

-          anda laia põhjaline baasharidus läbi erinevate tantsustiilide, et õpilane oleks võimeline etendama tehnilisemaid koreograafiaid, kus tähelepanu on täpsusel ja väljenduslikkusel;

-          tantsukompositsiooni põhimõtete tundmaõppimine ning iseseisva rakendamisjulguse ja tahte soodustamine;

-          laiendada kasutatavat sõnavara/terminoloogiat ning arusaamist tantsukunstist.

 

Avatud tunnid ja eksamid! Kõik õpilase pereliikmed on oodatud osa saama kaks korda aastas toimuvatest eksamitest/ avatud tundidest, kus näitame õppeaines läbitud materjali ning püüame saada ülevaate õpilase arengust. Õpilase jaoks on olulised ka peale eksameid ja avatud tunde toimuvad videovaatamised ja tagasisideringid.

 

Tunni riietus: Põhiastme balletitunnis must maikalõikega trikoo, lühike läbipaistev tantsuseelik või lühikesed liibuvad püksid, heledad sukkpüksid ja balletisussid. Teistes õppetundides riietu mugavalt ja korrektselt. Juuksed paneme alati korralikult kinni patsi ning lahti ulatuva osa krunni (hea on kasutada selleks vastavaid krunninõelu, võrku ning klambreid patsi mitte ulatuvate juuksesalkude kinnitamiseks). Ehted ja käekellad ei ole lubatud!