EESTI TANTSUAGENTUURI TANTSUKOOLI VÄÄRTUSED

Tark_Tantsija_ETA_Tantsukool_2
Õpetajad_ETA_Tantsukool
Mitmekülgne_õpe_ETA_Tantsukool
JulgusTantsida_ETATantsukool
TantsLiigutab_ETA_Tantsukool
FookusesTantsukunst_ETA_Tantsukool
Hoolivus_ETA_Tantsukool
Tasakaal_ETA_Tantsukool
ETA_Tantsukool
Avatus_ETATantsukool

MIKS TANTSIDA?
Kvaliteetse tantsuhuvihariduse põhimõtted, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

 

Tantsuõpe ja tantsimine panustab inimese arengusse, toimetulekusse ja heaolu tundesse terve elukaare jooksul: 

  • vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise hoidmine; 
  • liikumisharjumuse kujundamine;
  • oma huvide, annete ja tugevuste avastamine ning süsteemne edasiarendamine; 
  • haritus ja kultuuriteadlikkus läbi omaloomingu ja verbaalse mõtestamise ja eneseväljenduse; 
  • tantsumeisterlikkuse arendamine ja professionaalse tantsukunstiga tegelemise eelduste loomine;
  • sotsiaalsuse ja meeskonnatöö oskuste praktiseerimine nind heaolu läbi kuuluvustunde ja sidususe samade huvidega inimestega - hea sõpruskond kogu eluks;
  • aktiivse eluhoiaku säilitamine ja toimetuleku toetamine.

 

Kvaliteetne huviharidus mängib suurt rolli õppija kutsumuse leidmisel, annete avastamisel ja arendamisel, samuti edasise haridustee ja eriala valikutes. Positiivne mõju ei piirdu ainult ühe valdkonnaga – huviharidus toetab õppija õpimotivatsiooni ja enesejuhtimisoskust kõikidel hariduse tasemetel. Tegemist on tervikliku haridusliku süsteemiga, kus kõik osad (vaba-, põhi- ja eelprofessionaalne huviharidus) on omavahel seotud ning samaväärselt olulised. Kõikidel tasanditel on kvaliteedi tagamiseks oluline, et huvihariduse õpetajal on vastava tegevuse läbiviimiseks sobiv kvalifikatsioon ja pädevused. 

 

Eesti Tantsuagentuuri tantsukool on üks Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu asutajaid ning aktiivne eestvedaja tantsuhuvihariduse valdkonna ülese koostöö- ja arendustegevuste elluviimisel. Koostöös teiste tantsuhuvikoolidega on loodud KVALITEETSE TANTSUHUVIHARIDUSE PÕHIMÕTTED, mis on meie kooli aluspõhimõtetega igakülgselt kooskõlas.

 

VILISTLASED MEIST

DIANA SELJUŠKIN
arstiteadusüliõpilane

 

„ETAs meeldis mulle erinevate tantsustiilide ja -õpetajate rohkus ning see, et lisaks heale tehnilisele tasemele peeti oluliseks ka improvisatsiooni ja omaloomingut. Lisaks tantsuoskuse arendamisele sain väärtuslikke ja meeldejäävaid lavakogemusi esinemistest, tantsu- ja teatriprojektidest, mis arendasid palju lavalist eneseväljendusoskust, julgust ning andsid võimaluse tutvuda uute inimestega.“

KRISTIINA SIIG (KAPPER)
tantsuõpetaja, koreograaf

 

„Sain kaasa suure ja kirju pagasi: tantsuhariduse erinevatest tantsustiilidest kinesioloogia aluste ja lavameigini välja. Eriti hindan aga kogemusi, mida pakkusid esinemissituatsioonid ning nendeks valmistumise protsessid. Oli pikki prooviperioode ning esinemisnumbrite peensusteni lihvimist, aga ka viimase hetke ootamatusi ning eelmisel õhtul uue tantsu õppimist või lausa loomist. Nii olen ka täna tantsuõpetajana valmis töötama väga erinevates tingimustes.“

JOHHAN ROSENBERG
koreograafia tudeng Amsterdami ülikoolis SNDO

 

„ETA Tantsukool on super combo - klassikast kuni tänavani. Tänu sealsetele staarõpetajatele on võimalik saada väga korralikku ülevaadet tervest Eesti tantsumaastikust ja arendada end kiiresti nii tehniliselt ja loovalt. Müts maha ja SUUR AITÄH -  kogu ETA pere ja minu õpetajad Helena Pihel, Rauno Zubko, Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu, Dagmar Rang-Saal, Piret Viikholm ja Liisa Laine!“

MARI STANKUS (LOFITSKAJA)
Eesti Rahvusballeti baleriin

 

„ETA oli mulle kolme aasta vältel koduks, kuhu oli soov alati tulla ning ära minna polnud üldse tahtmist. Tantsukoolist sain ma lisaks tantsuharidusele, lahedatele õpetajatele ning trennikaaslastele ka suure tantsuarmastuse, millest mul tegelikult puudust oli. Arvatavasti, kui ma poleks ETAsse läinud, ei oleks ma seal, kus praegu olen. Eesti Tantsuagentuur jääb mulle alatiseks südamesse.“