ETA TANTSUKOOLI ÕPPEMAKS ÕPPEAASTAL 2023/2024

Tunde
nädalas
Tunde
õppe-
perioodis
Tunde
aastas
Aasta õppemaks (35 nädalat)
arvestuslik kulu kuu kohta (9,5 kuud)
Õppemaks makstes õppeperioodidena (7 nädalat)
arvestuslik kulu kuu kohta (9,5 kuud)
1 7 35 299 € / 31 € kuus arvestuslikult 67 € / 35 € kuus arvestuslikult
2 14 70 547 € / 58 € kuus arvestuslikult 123 € / 65€ kuus arvestuslikult
3 21 105 744 € / 78 € kuus arvestuslikult 166 € / 87 € kuus arvestuslikult
4 28 140 855 € / 90 € kuus arvestuslikult 192 € / 101 € kuus arvestuslikult
5 35 175 983 € / 104 € kuus arvestuslikult 220 € / 116 € kuus arvestuslikult
6 42 210 1077 € / 113 € kuus arvestuslikult 241 € / 127 € kuus arvestuslikult
7 49 245 1137 € / 120 € kuus arvestuslikult 255 € / 134 € kuus arvestuslikult
8 56 280 1300 € / 137 € kuus arvestuslikult 291 € / 153 € kuus arvestuslikult

* Rahvatantsurühmade tasu on 1 kord nädalas osalusega 60 € periood (7 nädalat) või 2 korda nädalas osalusega 70 € periood (7 nädalat). Tasumine arve alusel. Lepingut täitma saad siit
* Võimlemisrühmade tasu: väike võimleja 1 kord nädalas osalusega 50 € periood (7 nädalat); suur võimleja 1 kord nädalas osalusega 60 € periood (7 nädalat). Tasumine arve alusel. Lepingut täitma saad siit

ÕPPELEPING

 1. Tutvu näidislepingu ja lepingutingimustega SIIN.
 2. Õppeleping ava siit ja täida väljad.
 3. Pärast vormi täitmist saabub täidetud leping e-mailile, palume see allkirjastada ja saata tagasi aadressile lepingud@tantsuagentuur.ee
 4. Soodustuse aluseks olevate dokumentide koopiad palume samuti saata aadressile lepingud@tantsuagentuur.ee

 

SOODUSTUSED

Koolilt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust 10 % järgnevatel põhjustel:

 • alates teisest lapsest, kui ühest perest osaleb kooli õppetöös rohkem kui üks laps;
 • õpilase peres on 3 või enam alla 18-aastast (k.a) last;
 • osaleval lapsel on ainult üks vanem (lapse sünnitunnistuse ja muu tõendava dokumendi koopia).
 • Perekaardi omanikule. Perekaardi puhul peab Õpilane olema Perekaardile kantud. Soodustuse saamiseks on kehtiva Perekaardi esitamine (kontorisse näitamine), mis tõendab, et kaardil märgitud isikul on õigus soodustusele.

Rohkem kui ühe aluse samaaegsel esinemisel kohaldatakse vaid ühte soodustuse alust.

 

Kuni 18-aastase õpilase eest tasutud õppemaksu saab vastavalt EV Tulumaksuseaduse §26 LG 1 alusel tasuja oma aasta tulust maha arvestada. Loe siit täpsemalt

 

Tänuväärse töö on teinud meie sõbrad Sally Stuudiost, kelle lehelt leiad info Tallinna ja Harjumaa omavalituste huviharidustoetusete kohta. Loe siit edasi

 

Õppemaksu on võimalik tasuda korraga terve õppeaasta eest ja õppeperioodi kaupa.

 

Õppeaasta on jagatud viieks õppeperioodiks:
I õppeperiood: 04.09 - 22.10.2023. a
II õppeperiood: 30.10 - 20.12.2023. a
III õppeperiood: 08.01 - 25.02.2024. a
IV õppeperiood: 04.03 - 21.04.2024. a
V õppeperiood: 29.04 – 12.06.2024. a

Riiklikel pühadel ja Eest Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud üldhariduskooli koolivaheaegadel õppetööd ei toimu, kuid aset leiavad koolivaheaegade projektid, millest osavõtt ei kuulu õppetöö alla ning on kokkuleppeline.

 

Õppemaks tasutakse ülekandega kooli poolt väljastatud arve alusel hiljemalt arvel toodud kuupäevaks. Kool edastab arve õpilasele ja / või õpilase esindajale lepingus toodud e-posti aadressil. Õppemaksu tasumisel tuleb makseselgitusse märkida arve number, õpilase nimi ja rühma / kursuse number. Õppemaksu tasumine toimub reeglina perioodi või aasta kaupa. Erandkorras on võimalik tasuda õppemaksu ka kuu kaupa, lähtudes seljuhul õppeperioodi hinnast. Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.

 

Õppelepingu võib õpilane või tema esindaja ennetähtaegselt lõpetada igal ajal, teatades sellest kirjalikult koolile enne järgmise õppeperioodi algust. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ei vabasta õpilast või tema esindajat kohustusest tasuda käimasoleva õppeperioodi eest õppemaksu, välja arvatud juhul, kui kooliga ei ole kokku lepitud teisiti.


Leping võimlemisrühmadele, rahvatantsule ja Kompaniile

See leping on neile, kes käivad ainult võimlemisrühmas või rahvatantsus ja muus õppetöös ei osale.

 1. Tutvu näidislepingu ja lepingutingimustega SIIN
 2. Õppeleping ava siit ning täida väljad
 3. Pärast vormi täitmist saabub täidetud leping e-mailile, palume see allkirjastada ja saata tagasi aadressile lepingud@tantsuagentuur.ee