ETA TANTSUKOOLI PÕHIÕPPE ÕPPEMAKS ÕPPEAASTAL 2022/2023

Tunde
nädalas
Tunde
õppe-
perioodis
Tunde
aastas
Tunni
hind 
Perioodi hind (7 nädalat)/
arvestuslik kulu kuu kohta
Aasta hind (35 nädalat)/
arvestuslik kulu kuu kohta
1 7 35 8,75 € 61 € / 34 € kuus arvestuslikult 260 € / 29 € kuus arvestuslikult
2 14 70 8 € 112 € / 64 € kuus arvestuslikult 476 € / 54 € kuus arvestuslikult
3 21 105 7,25 € 152 € / 87 € kuus arvestuslikult 647 € / 74 € kuus arvestuslikult
4 28 140 6,25 € 175 € / 100 € kuus arvestuslikult 744 € / 85 € kuus arvestuslikult
5 35 175 5,75 € 201 € / 115 € kuus arvestuslikult 855 € / 98 € kuus arvestuslikult
6 42 210 5,25 € 221 € / 126 € kuus arvestuslikult 937 € / 107 € kuus arvestuslikult
7 49 245 4,75 € 233 € / 133 € kuus arvestuslikult 989 € / 113 € kuus arvestuslikult
8 56 280 4,75 € 266 € / 152 € kuus arvestuslikult 1130 € / 129 € kuus arvestuslikult

ÕPPELEPING

  1. Tutvu lepingu üldtingimustega SIIN.
  2. Õppeleping ava SIIT ning täida väljad.
  3. Pärast vormi täitmist saabub täidetud leping e-mailile, palume see allkirjastada ja saata tagasi aadressile lepingud@tantsuagentuur.ee
  4. Soodustuse aluseks olevate dokumnetide koopiad palume saata tagasi samuti aadressile lepingud@tantsuagentuur.ee

Õppetundide maht on alljärgnev:

  • eelaste - 2 tundi nädalas
  • algaste - 3-4 tundi nädalas
  • põhiaste - 4-5 tundi nädalas
  • tantsijakoolitus - 6-7 tundi nädalas
  • tantsufilm - 2 tundi nädalas

Repertuaariklassi tund lisandub põhiõppetundidele.
Osakoormusega õppe korral on tunni hind 8,75 €

Õppemaksu on võimalik tasuda korraga terve õppeaasta eest ja õppeperioodi kaupa.

 

Õppeaasta on jagatud viieks võrdseks õppeperioodiks:
I õppeperiood: 05.09 - 23.10.2022. a
II õppeperiood: 31.10 - 18.12.2022. a
III õppeperiood: 09.01 - 26.02.2023. a
IV õppeperiood: 06.03 - 23.04.2023. a
V õppeperiood: 01.05 – 13.06.2023. a

 

Riiklikel pühadel ja Eest Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud üldhariduskooli koolivaheaegadel õppetööd ei toimu, kuid aset leiavad koolivaheaegade projektid, millest osavõtt ei kuulu õppetöö alla ning on kokkuleppeline.

 

Õppemaks tasutakse ülekandega kooli poolt väljastatud arve alusel hiljemalt arvel toodud kuupäevaks. Kool edastab arve õpilasele ja / või õpilase esindajale lepingus toodud e-posti aadressil. Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number, õpilase nimi ja rühma / kursuse number.

 

Tantsutundidest puudumine ei vabasta Õppemaksu tasumise kohustusest.

Haiguse tõttu  järjestikku rohkem kui 14 kalendripäeva  õppetööst puudumise korral on Koolilt võimalik taotleda soodustust 50 % puudutud tantsutundide maksumusest alates 15. päevast.

Kool rahuldab taotluse ainult juhul, kui õpilane ja / või õpilase esindaja on teavitanud kooli õpilase haigestumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui enne esimese tantsutunni algust, millest õpilane haiguse tõttu puudub.

Juhul, kui õpilane tasub õppemaksu aasta kaupa, tagasi arvestust ei toimu. V perioodi tasutud õppemaksult tagasi arvestust ei toimu.

 

Koolilt on võimalik taotleda õppemaksu soodustust 15 %  järgnevatel juhtudel:
- alates teisest lapsest, kui ühest perest osaleb kooli õppetöös rohkem kui üks laps;
- õpilase peres on 3 või enam alaealist last;
- osaleval lapsel on ainult üks vanem (lapse sünnitunnistuse ja muu tõendava dokumendi koopia).
Rohkem kui ühe aluse samaaegsel esinemisel kohaldatakse vaid ühte soodustuse alust.