RAHO AADLA

 

1.Tantsuharidustee: olulisemad õppimisvõimalused, kogemused...
Teadlik siirdumine funktsionaalselt liigutava keha juurest tantsutehnilise liikumise abstraktsete väljendusvahenditeni toimus 20-aastaselt, kui mind hoolimata mu olematust tehnilisest minevikust TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti erialale õppima võeti. Olen inimesena alati üpriski mobiilne olnud, mistõttu olin ülikooli astudes väga jaataval seisukohal kõikide pakutavate uute kehaliste kogemuste suhtes. Loodan, et olen seda siiani. Õppida tundma enda jaoks uusi tehnikaid, liikumisteooriaid ja kvaliteete kannustab mind siiani iga päev üha rohkem kogema ja seeläbi iseennast taas avastama ning taaslooma. Juba tuntud ja harjumuspärast püüan aga päev-päevalt veelgi filigraansemate detailideni lihvida.
Esmane huvi maailma vastu sündis kindlasti kodus tänu vanemate poolt loodud loomingulisele ja küsimusi-küsimisi soosivale õhkkonnale.
Järgmiseks suureks epohhiks võin lugeda Rakvere Linnanoorte Näitetrupi ridadesse kuulumist, kus kümne aasta jooksul kujundasin Tiina Rummi aatelise juhendamise all välja põhilise tööeetika ja süvendasin veelgi huvi end ümbritseva elu ja ise endas toimuva suhtes. Näiteringis toimusid igal laupäeval kell 11 liikumistunnid Inge Lukme eestvedamisel ja need olid minu jaoks alati nädala tippsündmusteks. Tegelikult soovisin sellel ajal tantsuga märksa rohkem tegeleda, kuid sama suur huvi oli mul siiski ka sõnakeskse teatrikunsti vastu ja kuna olin juba näiteringis käimist alustanud, siis ei jäänud tantsutreeningute jaoks paraku lihtsalt aega. Kuid tung tantsida pulbitses pidevalt kehas ja leidis tihti ka väljalennu- kui situatsioon soosis liikumist, haarasin võimalusest alati kinni. Siiani haaran.
Pärast üldhariduse omandamist Viljandisse minnes sain kogu seda tungi maksimaalselt realiseerima hakata. Ja see on imeline! Algus oli muidugi väga raske, kuna täielikult koordinatsioonivaba, sissepoolsete jalgadega ja venimatu kehaga on ütlemata keeruline ilusti tantsida. Esimesed kaks aastat toimuski põhiliselt ettevalmistusprotsess selleks, et keha oleks üleüldse võimeline midagi tantsutehnilises mõttes omandama. Need olid piinarikkad aastad täis valu ja ebamugavust. Pärast esimest kahte aastat jõudsin eneses teatavale kindlusele, kuidas edasi liikuda ja pärast seda on kõik iga päevaga ainult paremaks läinud. Ikka kõrgemale, kaugemale, pikemalt, kiiremini, sujuvamalt, aeglasemalt, veel aeglasemalt, täpsemalt, suuremalt, väiksemalt, tundlikumalt, üllatuslikumalt, emotsionaalsemalt, ratsionaalsemalt ja jätkuva totaalsusega ikka edasi üle iseenda piiride.

 

2.Sinu jaoks olulised mõjutajad, eeskujud, õpetajad ...
Neid inimesi, kes on mulle mu arenguteel mõju avaldanud, on sadu kui mitte tuhandeid. Mul on väga raske üldises plaanis eristada erinevaid elusündmusi enese jaoks vähem ja rohkem tähenduslikeks. Püüan igat kogemust, olgu selleks siis õpilasena tunnisituatsioonis katsetades, tantsijana lavastaja ideid realiseerides, peol tantsides, tänaval kõndivaid inimesi jälgides jne, mõtestada võimalikult objektiivselt, et säilitada kaine mõistus ja seeläbi ka võimekus õppida. Seda muidugi täielikult iseenda subjektiivsusest lähtuvalt, kuid kuna arvan, et inimene kui subjekt ei saa kunagi olla püsiva väärtusega, siis on iga uus hetk täis tähendusrikkust, mis mind pidevalt edasi kannavad. Need inimesed, kellega olen rohkem koos kogenud (õpetajad, kursusekaaslased, õpilased, sõbrad, pere, lavapartnerid) on mind muidugi määravamalt suunanud, kui põgus kohtumine võhivõõraga tänaval, kuid universaalsuse huvides pean juhinduma mõttest, et elu ise oma terviklikkuses on minu suurim õpetaja.

 

3.Mis sind tantsukunsti ja õpetamise juures inspireerib, köidab, sütitab?
Kõik kogetu, kutsugu selle üksikud juhtumised esile ükskõik missuguseid emotsionaalseid seisundeid, on ratsionaalselt vaadeldes innustanud mind olema parem õpetaja, õpilane, tantsija, koreograaf, lavastaja jne. On õpetanud mind olema parem loov inimene.

 

4.ETA Tantsukool ... mis mõtteid tekitab? 
ETA Tantsukool on oma ülesehituselt üks paremini toimivaid tantsulist huviharidust pakkuvaid koole Eestis. Eriti tähelepanuväärne on tantsijakoolituse kursused, kus noortele pakutakse tõe poolest esmaklassilist füüsilist haridust väga heade õpetajate poolt. Õppekava poolt ette nähtud erinevate tantsutehnikatega tutvumine loob arvestatava ettevalmistusega kasvulava ülikoolidesse tantsukunsti õppima astujate seas.
ETA Tantsukool on loonud võimaluse noortele, keda tõe poolest huvitab tantsu sügavam olemus, süüvida, katsetada ja areneda. Ja kas saab olla midagi meeldivamat kui seda on arenev inimene!

 

6.Tants liigutab…!
"Tants liigutab" ja seda igas võimalikus mõttes.