PROJEKTID

ETA sai tuge oma eesmärkide elluviimiseks Vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe programmist, mida toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital:

 

Projekt: TantsuRUUM – investeering jätkusuutlikkuse tagamiseks

 

Projekti viiakse ellu: 1. september 2018 – 31. oktoober 2019

 

Tutvustus: Projekti raames toetati mitmekülgsete võimalustega tantsuRUUMi loomist, mis aitab kaasata ETA tegevustesse rohkem Eesti ja välismaa etenduskunstnikke, tantsuõpetajaid, etenduskunstide harrastajaid (sh üldhariduskoolide õpilasi) ning suurendab olemasolevate ruumide suuremat kasutust ja omatulu teenimise võimekust.
Valmis kaasaegne ja nutikas tantsukeskus, mis soodustab eeskätt ETA ruumides varasemalt vähem tegutsenud sihtgrupi – tantsuprofessionaalide – omavahelist koostööd, arengut ning rakendatust nii kohalikul kui rahvusvahelise tasandil. Teisalt võimaldab siduda mitteformaalset tantsuõppe formaati üldharidusliku kooliharidusega läbi kehalise kasvatuse tundide, tuues liikumisest vähe huvitatud lapsi ja noori läbi innustava tantsuõppe rohkem tegelema füüsilise liikumisega.
TantsuRUUM võimaldab ellu viia ETA arengustrateegiat, et olla Eestis ja välismaal tunnustatud tantsukeskus, võimekas ja hästi iseseisvalt toimetulev tugistruktuur tantsuvaldkonnas tegutsejatele.
Projekti raames paigaldati saali valgus- ja helitehnika ning ventilatsioonisüsteemid, mis võimaldavad ruume kasutada suurema rahvaarvuga ürituste korralduseks ning rakendada neid nii õppe kui ka etendustegevuseks.

 

Tulemus: Olemas on heli-, valgus- ja ventilatsioonisüsteemid, mis pakuvad ürituste korralduseks ning tantsuprofessionaalidele sobivat keskkonda nii lavaproovide kui etenduste läbiviimiseks ETAs.  Vähenevad ürituste korralduskulud, kuid samas suureneb etenduste arv aastas, u 40 avalikku esinemist oma ruumides.

 

Toetus: 14 914,64 eurot

KONTAKT

Eesti Tantsuagentuuri teatrisaali aadress:
SA Eesti Tantsuagentuur
Hobujaama 12, 10117 Tallinn


Üldkontakt: info@tantsuagentuur.ee, tel. +372 56 22 47 17

Koduleheküljel kasutatud fotode autorid: Ekaterina Soorsk