PROJEKTID

1. ETA sai tuge oma eesmärkide elluviimiseks Vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe programmist, mida toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital:

 

Projekt: TantsuRUUM – investeering jätkusuutlikkuse tagamiseks

 

Projekti viiakse ellu: 1. september 2018 – 31. oktoober 2019

 

Tutvustus: Projekti raames toetati mitmekülgsete võimalustega tantsuRUUMi loomist, mis aitab kaasata ETA tegevustesse rohkem Eesti ja välismaa etenduskunstnikke, tantsuõpetajaid, etenduskunstide harrastajaid (sh üldhariduskoolide õpilasi) ning suurendab olemasolevate ruumide suuremat kasutust ja omatulu teenimise võimekust.
Valmis kaasaegne ja nutikas tantsukeskus, mis soodustab eeskätt ETA ruumides varasemalt vähem tegutsenud sihtgrupi – tantsuprofessionaalide – omavahelist koostööd, arengut ning rakendatust nii kohalikul kui rahvusvahelise tasandil. Teisalt võimaldab siduda mitteformaalset tantsuõppe formaati üldharidusliku kooliharidusega läbi kehalise kasvatuse tundide, tuues liikumisest vähe huvitatud lapsi ja noori läbi innustava tantsuõppe rohkem tegelema füüsilise liikumisega.
TantsuRUUM võimaldab ellu viia ETA arengustrateegiat, et olla Eestis ja välismaal tunnustatud tantsukeskus, võimekas ja hästi iseseisvalt toimetulev tugistruktuur tantsuvaldkonnas tegutsejatele.
Projekti raames paigaldati saali valgus- ja helitehnika ning ventilatsioonisüsteemid, mis võimaldavad ruume kasutada suurema rahvaarvuga ürituste korralduseks ning rakendada neid nii õppe kui ka etendustegevuseks.

 

Tulemus: Olemas on heli-, valgus- ja ventilatsioonisüsteemid, mis pakuvad ürituste korralduseks ning tantsuprofessionaalidele sobivat keskkonda nii lavaproovide kui etenduste läbiviimiseks ETAs.  Vähenevad ürituste korralduskulud, kuid samas suureneb etenduste arv aastas, u 40 avalikku esinemist oma ruumides.

 

Toetus: 14 914,64 eurot

 

2. ETA Tantsukool sai tuge formaalse- ja mitteformaalse hariduse lõimimise projektideks Varaaida programmist, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium ja Haridus - ja Noorteamet

Projektid: Liikumishuvi tõstmine läbi turvaliste, tantsuõpet toetavate ning distantsõpet võimaldavate vahendite Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumiga ning uudsed tehnilised lahendused tantsuõppes koostöös huvikooliga Meero Muusik

Elluviimise aeg: õppeaasta 2020/21

 

3. KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvoor toetas Eesti Tantsuagentuuri 3 910 euroga. Projekti eesmärgiks oli Eesti Tantsuagentuuri struktuuri ja tegevusmudeli mõtestamine ning sellest lähtuva arenguplaani väljatöötamine. 

 

4. ETA sai tuge 2020.aasta vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorust, mida toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital:

Projekt: Läbimõeldud finantsprotsessid –  jätkusuutlik ja tõhusalt toimiv organisatsioon

Projekti viiakse ellu:.1.12.2020 – 31.07.2022

Eesmärk: ETA finatsvõimekus on  suurenenud tänu kompetentsele ja protsesse toimivalt korraldavale meeskonnale.

Tulemus: Projekti käigus suurendatakse ETA finantsjuhtimise võimekust, mis võimaldab täita organisatsiooni eesmärke ning pakkuda sihtgrupile jätkuvalt kvaliteetseid ja arendavaid võimalusi ja keskkonda.

Toetus: 12 660 eurot

 

KONTAKT

Eesti Tantsuagentuuri teatrisaali aadress:
SA Eesti Tantsuagentuur
Hobujaama 12, 10117 Tallinn


Üldkontakt: info@tantsuagentuur.ee, tel. +372 56 22 47 17

Koduleheküljel kasutatud fotode autorid: Ekaterina Soorsk