10-32-19-268_6409-landscape
10-32-19-268_6408-landscape
10-32-19-268_6406-landscape
10-32-19-268_6407-landscape

EELKOOLIS ON FOOKUSES: TANTS KUI RÕÕM LIIKUMISEST!

 

Vanus: 4-7 a. tüdrukud

Kestus: 1-3 aastat

Õppemaht: 2 x 60 min. nädalas
Õppeaine: ballett
Eelkooli balletiõpetajad: Valeria Januškevitš, Katariina Piltjai või Karolin Käärik

 

Eelkooli astmes vastuvõtukatseid ei toimu - kõik lapsed on tantsima väga oodatud! Esimest korda kooli tulemiseks täida palun vastuvõtuankeet ning iga kooliaasta alguses õppetöö alustamiseks õppeleping.

 

Eelkooli balletitund on lastele parim algus esimeseks kokkupuuteks tantsukunsti maailmaga. Selles eas on tüdrukute huviks printsessi- ja fantaasiamaailm, mida laste balletiõpe igati pakub. Tähelepanu pööratakse eneseväljendusele läbi nende eale kohase temaatika ning kehaliste võimete. Tunnis arendatakse laste kehatunnetust, koordinatsiooni, musikaalsust, tantsu põhidistsipliinist arusaamist ja üldfüüsilist võimekust. Tehakse erinevaid koordinatsiooni-, jõu-, venitus- ja tasakaaluharjutusi ning tasapisi õpitakse ka esmaseid balletielemente ning harjutusi pöiale ja  väljapoolsuse arendamiseks. Esimesel aastal on kõige tähtsam saavutada hea kontakt õpetajaga - osata kuulata ja täita õpetaja  poolt antud ülesandeid ning tegutseda tunnis kõik koos kui ka üksikult või paarikaupa. Õpitakse tajuma ruumi, et hoida oma kohta liikumisel ja erinevates  joonistes- selgeks saavad mõisted ring, rida, diagonaal, saali keskpaik, neli nurka jne. Tutvutakse erinevate rütmidega: marss, jooks, galopp, valss ning harjutatakse rütmile kohast liikumist. Kogu õppeaasta jooksul luuakse ka erinevaid tantsukesi, mida lapsevanemad ja teised head vaatajad saavad nautida kevadisel kontserdil. Eelkõige toetame eelkooli vanuseastmes läbi kõigi tegevuste laste rõõmu ja huvi tantsida!

 

Avatud tunnid!

Kõik õpilase pereliikmed on oodatud osa saama avatud tunnist, kus näitame aasta jooksul õpitut. Õpilase jaoks on oluliseks tagasiside etapiks ja lisamotivatsiooni võimaluseks peale avatud tunde toimuv video-analüüs. Sõbralikus ringis arutatakse nähtava üle ning saadakse õpetaja selgituste toel ülevaade, mis juba õnnestub päris hästi ja kuhu poole edasi püüelda.

 

Tunni riietus eelkoolis ja algastmes! roosa maikalõikega trikoo, heledad sukkpüksid ja sussid. Juuksed paneme alati korralikult kinni patsi ning lahti ulatuva osa krunni (hea on kasutada selleks vastavaid krunninõelu, võrku ning klambreid). Ehted ja käekellad ei ole lubatud!

Õppeaasta 2019/2020 tantsutunnid algavad 4. septembril, vt. tunniplaani siit!

 

!!! Esimest korda kooli tulemiseks ning katsetel osalemiseks täida palun vastuvõtuankeet

 

!!! Iga kooliaasta alguses, kui sinu õppekursus on koolijuhataja e-kirjaga kinnitatud, palun täida õppetöö alustamiseks ÕPPELEPING

  1. õppeleping tuleb muutmiseks salvestada arvutisse siit allalaadides (mitte avada läbi kirjakasti) .
  2. ava leping arvutis Adobe Reader´i tarkvaraga (vajadusel lae alla siin). Teised pdf-i lugejad ei pruugi lepingusse muudatusi salvesta.
  3. peale muudatuste tegemist tuleb leping uuesti arvutisse salvestada.
  4. kontrolli, et muudatused on salvestunud.
  5. digiallkirjasta
  6. saada e-mailile info@tantsuagentuur.ee

Soovi korral saab lepingut sõlmida paberkandjal, mis kättesaadavad ETA Tantsukoolis.

Loe õppelepingu üldtingimusi siit(vajalik tingimustega tutvumiseks ning ei vaja eraldi allkirjastamist)

 

Vastuvõtuankeet ETA Tantsukooli registreerimiseks :

 

[recaptcha class:form-group size:compact]

 

VILISTLASED MEIST

DIANA SELJUŠKIN
arstiteadusüliõpilane

 

„ETAs meeldis mulle erinevate tantsustiilide ja -õpetajate rohkus ning see, et lisaks heale tehnilisele tasemele peeti oluliseks ka improvisatsiooni ja omaloomingut. Lisaks tantsuoskuse arendamisele sain väärtuslikke ja meeldejäävaid lavakogemusi esinemistest, tantsu- ja teatriprojektidest, mis arendasid palju lavalist eneseväljendusoskust, julgust ning andsid võimaluse tutvuda uute inimestega.“

KRISTIINA SIIG (KAPPER)
tantsuõpetaja, koreograaf

 

„Sain kaasa suure ja kirju pagasi: tantsuhariduse erinevatest tantsustiilidest kinesioloogia aluste ja lavameigini välja. Eriti hindan aga kogemusi, mida pakkusid esinemissituatsioonid ning nendeks valmistumise protsessid. Oli pikki prooviperioode ning esinemisnumbrite peensusteni lihvimist, aga ka viimase hetke ootamatusi ning eelmisel õhtul uue tantsu õppimist või lausa loomist. Nii olen ka täna tantsuõpetajana valmis töötama väga erinevates tingimustes.“

JOHHAN ROSENBERG
koreograafia tudeng Amsterdami ülikoolis SNDO

 

„ETA Tantsukool on super combo - klassikast kuni tänavani. Tänu sealsetele staarõpetajatele on võimalik saada väga korralikku ülevaadet tervest Eesti tantsumaastikust ja arendada end kiiresti nii tehniliselt ja loovalt. Müts maha ja SUUR AITÄH -  kogu ETA pere ja minu õpetajad Helena Pihel, Rauno Zubko, Kaja Kreitzberg, Eliisa Sirelpuu, Dagmar Rang-Saal, Piret Viikholm ja Liisa Laine!“

MARI STANKUS (LOFITSKAJA)
Eesti Rahvusballeti baleriin

 

„ETA oli mulle kolme aasta vältel koduks, kuhu oli soov alati tulla ning ära minna polnud üldse tahtmist. Tantsukoolist sain ma lisaks tantsuharidusele, lahedatele õpetajatele ning trennikaaslastele ka suure tantsuarmastuse, millest mul tegelikult puudust oli. Arvatavasti, kui ma poleks ETAsse läinud, ei oleks ma seal, kus praegu olen. Eesti Tantsuagentuur jääb mulle alatiseks südamesse.“