10-32-19-268_6409-landscape
10-32-19-268_6408-landscape
10-32-19-268_6406-landscape
10-32-19-268_6407-landscape

EELKOOLIS ON FOOKUSES: TANTS KUI RÕÕM LIIKUMISEST!

Vanus: 4-7 a. tüdrukud

Kestus: 1-3 aastat

Õppemaht: 2 x 60 min. nädalas
Õppeaine: ballett
Eelkooli balletiõpetajad: Dagmar Rang-Saal ja Xenia Rudakova

Eelkooli balletitund on lastele parim algus esimeseks kokkupuuteks tantsukunsti maailmaga. Selles eas on tüdrukute huviks printsessi- ja fantaasiamaailm, mida laste balletiõpe igati pakub. Tähelepanu pööratakse eneseväljendusele läbi nende eale kohase temaatika ning kehaliste võimete. Tunnis arendatakse laste kehatunnetust, koordinatsiooni, musikaalsust, tantsu põhidistsipliinist arusaamist ja üldfüüsilist võimekust. Tehakse erinevaid koordinatsiooni-, jõu-, venitus- ja tasakaaluharjutusi ning tasapisi õpitakse ka esmaseid balletielemente ning harjutusi pöiale ja  väljapoolsuse arendamiseks. Esimesel aastal on kõige tähtsam saavutada hea kontakt õpetajaga- osata kuulata ja täita õpetaja  poolt antud ülesandeid ning tegutseda tunnis kõik koos kui ka üksikult või paarikaupa. Õpitakse tajuma ruumi, et hoida oma kohta liikumisel ja erinevates  joonistes- selgeks saavad mõisted ring, rida, diagonaal, saali keskpaik, neli nurka jne. Tutvutakse erinevate rütmidega: marss, jooks, galopp, valss ning harjutatakse rütmile kohast liikumist. Kogu õppeaasta jooksul luuakse ka erinevaid tantsukesi, mida lapsevanemad ja teised head vaatajad saavad nautida kevadisel kontserdil. Eelkõige toetame eelkooli vanuseastmes läbi kõigi tegevuste laste rõõmu ja huvi tantsida!

 

Avatud tunnid! Kõik õpilase pereliikmed on oodatud osa saama avatud tunnist, kus näitame aasta jooksul õpitut. Õpilase jaoks on oluliseks tagasiside etapiks ja lisamotivatsiooni võimaluseks peale avatud tunde toimuv video-analüüs. Sõbralikus ringis arutatakse nähtava üle ning saadakse õpetaja selgituste toel ülevaade, mis juba õnnestub päris hästi ja kuhu poole edasi püüelda.

 

Tunni riietus eelkoolis ja algastmes! roosa maikalõikega trikoo, heledad sukkpüksid ja sussid. Juuksed paneme alati korralikult kinni patsi ning lahti ulatuva osa krunni (hea on kasutada selleks vastavaid krunninõelu, võrku ning klambreid patsi mitte ulatuvate juuksesalkude kinnitamiseks). Ehted ja käekellad ei ole lubatud!